Tai siūlomas preliminarus vestuvių scenarijus, kuris derinamas su Jaunavedžiais. Šventinis vakaras pravedamas taip, kaip pageidauja Jaunieji. Kiekviena šventė individuali ir joje improvizuojama pagal esamą situaciją, svečių aktyvumą, oro sąlygas ir kitus kriterijus.

Dvejų dienų vestuvių scenrijus

          Pirmos dienos vestuvių scenarijus

18.00-18.30 Sugrįžus Jauniesiems, Jaunikio išbandymas ūkio darbuose: Organizuoja muzikantas. Malka, šluotos burtai, lėkštutė  po rankšluosčiu. (Jei to nori Jaunieji).

2)Tėveliai sutinka Jaunuosius su vandeniu,duona, druska.

Muzikantų maršas. Jaunųjų, liudininkų, pulko sutikimas.

3) Stalo išpirkimas(dalyvauja liudytojai, pulkas iš vienos pusės, ir stalą užsėdę svečiai iš kitos.) Rūbus turiu!

4) Jaunuosius sveikina visi svečiai, dovanų teikimas!

Foto sesija. Po sveikinimų apie 10 min. pertraukėlė.

Apie 19.30  Muzikantai kviečia visus prie šventinio stalo.

1) Svečiams susėdus, liudytojas perskaito sutuoktuvių dokumentus, pristato naują šeimą. Jei nori,trumpai pasako apie kelionę,kur buvo,ką veikė. Pasiūlo svečiams pripildyti taures šampanu,ir sudainuoti Ilgiausių metų Jauniesiems, ir Jaunųjų tėveliams.Šampanas.(Karšti patiekalai)apie20min.

2)Pareigų skyrimas.Visiems pavalgius,liudytojai paskiria šventės ministrus, stalų vadovus (kartu su muzikantais).

3) Muzikantų prisistatymas. Muzikinis sveikinimas Jauniesiems. 4) Kreipimasis į Jaunają, jai muzikinis sveikinimas. Kreipimasis į Jaunikį,-muzikinis sveikinimas.                                       5) Tėvelių, Senelių žodis Jauniesiems. Jei nori, užsako Jauniesiems muzikinius sveikinimus. Muzikantai taria žodžius tėveliams, seneliams nuo Jaunųjų, skiria jiems Jaunųjų muzikinius sveikinimus.

6)Artimiausių žmonių palinkėjimai Jauniesiems.(jei nori)

7) Susipažinimas su liudytojais (piršliais). Muzikinis sveikinimas liudytojams (piršliams) nuo Jaunųjų.

8) Muzikinis sveikinimas Jauniesiems nuo visų svečių.

 

Apie 20.30.  Visi kyla nuo stalo į šokių salę.(PIRMAS kylimas). Šokiai. Jaunųjų, liudytojų, ir visų svečių kvietimas Jaunųjų šokiui,piršlių-liudininkų polkai,pabrolių-pamergių šokiams, tėvelių-senelių valsui. Visų svečių šokiai.

Apie 21.15  ANTRAS sėdimas prie stalo.

1)Stalo žaidimas, skambant dainoms (neįpareigojantis, kas nori), kurio metu visi svečiai gali prisistatyti, pasisakyti, užsakyti muz.sveikinimus Jauniesiems, įdomiai įsipareigoti.

2) Liudytojų pravedami stalo žaidimai.(Jeigu turi). Muzikantų pasakojamos juokingos parodijos, humoreskos.

Apie 22.00  Kylimas nuo stalo į šokių salę.(ANTRAS kylimas).

1)Visų šokiai.Salės vestuviniai žaidimai.Prizų teikimas žaidėjams.

Veda muzikantai. Jaunavedžių palinkėjimų knyga.(Liūdininkai).

Apie 22.40.  TREČIAS sėdimas prie stalo.

1) Mįslės vestuvių dalyviams, Jaunųjų testai.(Veda  muzikantai).

2) Holivudo žaidimai(aktoriai, dizaineriai).(Veda muzikantai)

3) Muzikantų juokingi tostai. Populiarios stalo dainos.

4) Svečių KARAOKE konkursas. ( Prie stalo, arba salėje).

23.10. Kylimas nuo stalo į šokių salę.(TREČIAS kylimas).

1) Šokiai, vestuviniai žaidimai iki 23.50. Kvietimas į lauką!

24.00.Fejerverkai, oro,vandens žibintai,helio balionai,bengališkos

ugnys, šampanas, ilgiausių metų, dainos lauke, grojant gitara.

00.20. KETVIRTAS sėdimas prie stalo.Šeimos židinys. Liudytojų žodis.Tėveliai įneša židinį,tėvelių žodis Jauniesiems,muzikant dain   

00.25. Jaunųjų padėka ir dovanų įteikimas tėveliams, seneliams, padėka ir dovana liudytojams, (Galima ir antrą dieną!)

Padėka visiems svečiams.(Dovanėlės!) (Galima ir antrą dieną!)

00.30. Karti degtinė. ( Veda muzikantai).

00.40. Naktinių rūbų rengimas Jauniesiems.(Jei nori). (Liudytojai).

00.45. Jaunųjų palydėjimas pirmai nakčiai. (Liudytojai).

Svečiai kyla nuo stalo, (KETVIRTAS). Grįžus Jauniesiems į salę,  puokštės metimas, kelraiščio numovimas ir metimas.(Muzikantai)

00.50 Jaunoji su Jaunikiu kviečia svečius vaišintis vestuvių tortu, kava. Muzika, šokiai, žaidimai iki 2.00.(Programos pabaiga!)

Nuo 02.00 laisva šventė-šokiai, DJ diskoteka . Visa tai pagal poreikį, optimaliausiai iki 4.00 ryto. Nuo 4.00. iki 7.30. poilsis.

 

                               Antros dienos vestuvių scenarijus

 

08.00-08.20 Svečių prikėlimas, ir gydymas vaistais, bei vitaminais. Kurie svečiai būna atsikėlę,-jų kvietimas pas šeimos daktarą!(Organizuoja muzikantai,-Daktarai!).Apie 08.30-08.40 Jaunųjų tėvelių, liudininkų(piršlių) prikėlimas, gydymas. Apie 08.50-09.10 Jaunųjų prikėlimas ir gydymas!

Nuo 09.00 iki 10.00 arbata, kava,saldus stalas(norintiems)

alaus stalas ne pilnai išgygytiems. (Savarankiškai). Linkėjimų rašymas Jaunavedžių knygoje, vestuvinio sienlaikraščio skaitymas, lengva foninė muzika.

10.00 Šeimininkės kviečia visus svečius atsigaivinti įvairiomis sriubomis, sultiniais. Užkandžiai prie jų!

Nuo10.40 iki 11.00 visų vestuvininkų kvietimas prie stalo!

Muzikantų įstojimas su humoristinėmis dainomis apie Jaunųjų pirmą naktį. Jaunųjų pirmos nakties darbo vaisiaus (SŪRIO) įnešimas, jo ragavimas. (Sūrį įneša, ir juo svečius vaišina du pabroliai.) Šiek tiek humoreskų apie liudininką(piršlį). Šmaikštus liudininko vestuvinės nakties apdainavimas su nakties pasekmėmis. Juokingi klausimai liudininkui, Jaunikiui. Patarimai abiems Jaunavedžiams.

Jaunųjų padėkos, dovanos tėveliams, seneliams,liudininkams

(Jei tai nebuvo atlikta pirmą šventės vakarą!).

Stalo žaidimas Jaunųjų tėveliams, ir Jaunųjų vaikučio būsimų krikšto tėvelių rinkimas. Stalo žaidimas: Kokios lyties pirmo vaikelio susilauks Jaunieji?(Organiz. liudininkai

Apie 11.30-11.40 PIRMAS kylimas nuo stalo. Šokių muzika, vestuviniai salės žaidimai, karaoke konkursas(jei yra norinčių). Prizų teikimas žaidimų dalyviams.

Apie 12.15 ANTRAS sėdimas prie stalo. Karšti patiekalai!

Vestuv. telegramos, skelbimai, juokingi tostai, stalo žaidimai

Nuometo persegimas vyr. pamergei. (Jei nori Jaunoji!)

Jaunųjų aprengimas šeimos vyru(šeimininku), ir šeimos žmona(šeimininke),šeimyniškų rakandų(suvenyrų) įteikimas Jauniesiems.(Jei nori Jaunieji!(Organizuoja liudininkai!))

Jaunųjų padėka ir dovanėlių įteikimas svečiams, ėjusiems pareigas, ir padėka(gali būti ir dovanėlės)visiems svečiams!

Aktyviausių svečių apdovanojimai atminimo priziukais(Pvz. Geriausi šokėjai, meiliausia pora, aktyviausi ar linksmiausi svečiai, didžiausias alaus mėgėjas, garbingiausias, jauniausias, santūriausias ar kukliausias svečias, geriausi dainininkai, didžiausias miegalius, daugiausiai promilių turintis ar vakar turėjęs svečias, ir t.t.) Nominantus skelbia ir apdovanoja liudininkai su Jaunaisiais.

Liudininkės(Svočios) torto (Karvojaus) įnešimas į salę. (Įneša du pabroliai.( Jei tam pasiruošusi ir nori liudininkė))

Apie 13.00 ANTRAS kylimas nuo stalo.Liudininkės

(Svočios) kvietimas paragauti torto su kava, ar arbata.Visų svečių šokiai, salės, lauko vestuviniai žaidimai(Muzikantai)

Apie 13.10 gali būti organizuojamas Jaunosios, liudininkės, ir pamergių vogimas ir paslėpimas. Jų išpirka būtina!(Jei būna pavogtos.) Išsiperka Jaunikis, liudininkas, pabroliai!

Apie 13.30 piršlio pajieška egzekucijos vykdymui(korimui)

Apie 13.40 piršlio korimo parodija.(Muzikantai, budeliai.)

Piršlio išgelbėjimas uždedant lininį rankšluostį.(Jaunoji!).

Piršlio (Čiučelos) pakorimas.(Budeliai arba svečiai).

13.55 Piršlio kraujo ragavimas. Svočia visiems svečiams siulo paragauti piršlio kraujo! Jei nerengiama ši parodija, (kai vestuvėse nėra tikro piršlio su juosta), nuo 13.30 iki 14.00 vyksta muzikiniai sveikinimai Jauniesiems, kuriuos savo nuožiūra užsako svečiai (nemokamai!), ir šokiai!

14.00 šventės pabaiga. Sauna, lauko kubilas! Laisva šventė!