Tai siūlomas preliminarus vestuvių scenarijus, kuris derinamas su Jaunavedžiais. Šventinis vakaras pravedamas taip, kaip pageidauja Jaunieji. Kiekviena šventė individuali ir joje improvizuojama pagal esamą situaciją, svečių aktyvumą, oro sąlygas ir kitus kriterijus.

Penktadienio vestuvių scenarijus

18.00-18.30 Sugrįžus Jauniesiems, Jaunikio išbandymas ūkio darbuose: Organizuoja muzikantas. Malka, šluotos burtai, lėkštutė  po rankšluosčiu. (Jei to nori Jaunieji).

2) Tėveliai sutinka Jaunuosius su vandeniu,duona, druska.

Muzikantų maršas. Jaunųjų, liudininkų, pulko sutikimas.

3) Stalo išpirkimas(dalyvauja liudytojai, pulkas iš vienos pusės, ir stalą užsėdę svečiai iš kitos.) Rūbus turiu!

4) Jaunuosius sveikina visi svečiai, dovanų teikimas!

Foto sesija. Po sveikinimų apie 10 min. pertraukėlė.

Apie 19.30  Muzikantai kviečia visus prie šventinio stalo.

1) Svečiams susėdus, liudytojas perskaito sutuoktuvių dokumentus, pristato naują šeimą. Jei nori,trumpai pasako apie kelionę,kur buvo,ką veikė. Pasiūlo svečiams pripildyti taures šampanu,ir sudainuoti Ilgiausių metų Jauniesiems, ir Jaunųjų tėveliams.Šampanas.(Karšti patiekalai)apie20min.

2)Pareigų skyrimas.Visiems pavalgius,liudytojai paskiria šventės ministrus, stalų vadovus (kartu su muzikantais).

3) Muzikantų prisistatymas. Muzikinis sveikinimas Jauniesiems. 4) Kreipimasis į Jaunają, jai muzikinis sveikinimas. Kreipimasis į Jaunikį,-muzikinis sveikinimas.                                       5) Tėvelių, Senelių žodis Jauniesiems. Jei nori, užsako Jauniesiems muzikinius sveikinimus. Muzikantai taria žodžius tėveliams, seneliams nuo Jaunųjų, skiria jiems Jaunųjų muzikinius sveikinimus.

6)Artimiausių žmonių palinkėjimai Jauniesiems.(jei nori)

7) Susipažinimas su liudytojais (piršliais). Muzikinis sveikinimas liudytojams (piršliams) nuo Jaunųjų.

8) Muzikinis sveikinimas Jauniesiems nuo visų svečių.

Apie 20.30  Visi kyla nuo stalo į šokių salę.(PIRMAS kylimas) Šokiai.Jaunųjų, liudytojų ir visų svečių kvietimas Jaunųjų šokiui,piršlių-liudininkų polkai,pabrolių-pamergių ir jaunimo šokiams, tėvelių-senelių valsui. Visų svečių šokiai.

Apie 21.15.  ANTRAS  sėdimas prie stalo.

1)Stalo žaidimas, skambant dainoms (neįpareigojantis, kas nori !), kurio metu svečiai gali prisistatyti,  pasisakyti,  užsakyti muzikin.sveikinimus Jauniesiems, įdomiai įsipareigoti.

2) Liudytojų pravedami stalo žaidimai.(Jeigu nori, ir turi). Muzikantų pasakojamos juokingos parodijos, humoreskos.

Apie 22.00.  Kylimas nuo stalo į šokių salę.(ANTRAS kylimas).

1)Visų šokiai.Salės vestuviniai žaidimai.Prizų teikimas žaidėjams.

Veda muzikantai. Jaunavedžių palinkėjimų knyga.(Liūdininkai).

Apie 22.40.  TREČIAS  sėdimas prie stalo.

1) Mįslės vestuvių dalyviams, jaunųjų testai.(Veda  muzikantai).

2) Holivudo žaidimai.(Aktoriai, dizaineriai). (Veda muzikantai).

3) Muzikantų juokingi tostai. Populiarios stalo dainos.

4) Svečių KARAOKE konkursas. ( Prie stalo, arba salėje).

Apie 23.10. Kylimas nuo stalo į šokių salę.(TREČIAS kylimas).

1) Šokiai, vestuviniai žaidimai iki 23.40.  Kvietimas į lauką!

23.45. Oro,vandens žibintai,bengališkos ugnys,helio balionai,dainos lauke,grojant gitara.24.00 Fejerverkas,ilgiausių metų,šampanas!

00.10. KETVIRTAS sėdimas prie stalo.Šeimos židinys. Liudytojų žodis.Tėveliai įneša židinį,tėvelių žodis Jauniesiems,muzikant dain   

00.15. Jaunųjų padėka ir dovanų įteikimas tėveliams, seneliams. Padėka ir dovana liudytojams,padėka visiems svečiams(dovanėlės) 00.20.   Karti degtinė.   ( Veda muzikantai).

00.30.Liudytojai(Jaunieji)apdovanoja nusipeln.vestuvių dalyvius.

00.40. Nuometo persegimas vyriausiai pamergei, Jaunavedžių aprengimas šeimos vyru ir šeimos žmona. (Jei to nori Jaunieji!!!)

00.45.Jaunųjų palydėjimas pirmai nakčiai.Naktinių rūbų rengimas. Svečiai kyla nuo stalo, (KETVIRTAS). Grįžus Jauniesiems į salę, puokštės metimas, kelraiščio numovimas ir metimas.(Muzikantai)

00.50 Jaunoji su Jaunikiu kviečia svečius vaišintis vestuvių tortu, kava.Teminė muzika,šokiai,žaidimai iki01.00(Programos pabaiga)

Nuo 01.00 laisva šventė! (Atskiras susitarimas!) Šokiai, gyva muzika, arba DJ diskoteka,(jeigu nutartų Jaunieji,kad muzikantai reikalingi),-tada grojame toliau, (bet ne ilgiau, kaip iki 3.00 ryto!)